Goodbye Thank You!

Mashumairesh!!

Goodbye Thank You!


Total
745
Rhythm
223
Melody
373
Harmony
149
Lv.31
178 BPM
Attribute
2:05 Length