Awakening World

Yokazenohorizon

Awakening World


Total
637
Rhythm
127
Melody
127
Harmony
383
Lv.37
144 BPM
Attribute
1:36 Length