Cinderella Story

Mashumairesh!!

Cinderella Story


Total
524
Rhythm
105
Melody
314
Harmony
105
Lv.28
178 BPM
Attribute
1:38 Length