Scarlet Eyes

ShinganCrimsonZ

Scarlet Eyes


Total
639
Rhythm
128
Melody
383
Harmony
128
Lv.30
189 BPM
Attribute
1:33 Length